Om koncernen

Koncernen Mekka Traffic Group är en av de största aktörerna inom den svenska bussbranschen. Vi bedriver busstrafik inom områdena upphandlad kollektivtrafik, skoltrafik, kommersiell linje- och beställningstrafik. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 30-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,1 mdkr.

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Miljö och hållbarhet

Genom att människor reser tillsammans med oss istället för med bil bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. För att fler ska välja att resa med oss är vi med och förbättrar och utvecklar kollektivtrafiken, alltid med engagemang och med omtanke om vår omgivning.

Läs mer här