Kommersiell trafik

Flera av bolagen inom Mekka Traffic Group verkar inom marknaden för kommersiell trafik med buss. Inom begreppet kommersiell trafik ryms flera olika segment för busstrafik. Dessa segment kan både vara upphandlad trafik och rent kommersiell trafik.

Beställningstrafik

Beställningstrafik är ett brett begrepp som omfattar alla bussresor där en beställare önskar utföra en resa med buss och chaufför, där bussen är dedikerad endast för det aktuella uppdraget.  Den här typen av trafik bedrivs i Bergkvarabuss, Traveller Buss och Fårbobuss. Beställningstrafik innebär att vi hyr ut bussar med förare till företag, privatpersoner, föreningar och skolor i hela Sverige. Kunden kan boka en buss för en kortare transfer eller för en längre resa som sträcker sig över flera dagar. Uppdraget utformas helt efter kundens önskemål.

Bergkvarabuss är en av landets största leverantörer inom beställnings- och chartertrafik. En del av beställningstrafiken består av offentligt upphandlade avtal, där avrop sker för varje resa. Den andra delen är helt kommersiell och där styrs efterfrågan av företag och privatpersoner. Att resa med buss är klimatsmart och innebär en väsentligt lägre miljöpåverkan än andra sätt att resa.