Kollektivtrafik – Buss

Upphandlad kollektivtrafik med buss är Bergkvarabuss största affärsområde. Det innebär att vi kör linjelagda uppdrag för trafikhuvudmän runt om i landet. I regel ansvarar trafikhuvudmännen för information till resenärerna, boknings- och biljettsystem och försäljning på fasta punkter. Det är däremot Bergkvarabuss bussar och förare som utför reseuppdragen.

Avtalen är offentligt upphandlade för regionala kollektivtrafikmyndigheter och löper i regel under 8-10 år. Bergkvarabuss har just nu 40 pågående skolskjutstrafikavtal och åtta större avtal för upphandlad linjetrafik.