Ägare

Koncernen ägs av den europeiska infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.

Cube Infrastructure Managers är en ledande Europeisk infrastrukturfond, baserad i Luxemburg, med fokus på investeringar i reglerad infrastruktur tillgångar. Fokus ligger främst mot tre strategiska infrastrukturmarknader som erbjuder en hållbar tillväxt – kollektivtrafik, energiförsörjning samt fiberkommunikation.

Cube Infrastructure Managers skapades 2007 av dess managing partners och man har totalt samlat in ca 2,6 miljarder Euro genom tre fonder som alla är aktiva i det europeiska infrastrukturutrymmet. Cube Infrastructure Fund, Cube Infrastructure Fund II och Connecting Europe Broadband Fund.

Mekka Traffic AB ingår i Cube Infrastructure Fund II som startades upp 2017.

Investerarna i Cube II består till hälften av pensionsfonder från Tyskland och Frankrike. Den andra hälften består av pensionsfonder från övriga Europa samt Nordamerika.

För vidare information se www.cubeinfrastructure.com

Övriga trafikbolag som ingår i Cube II är:

Umove är den tredje största busstransportoperatören i Danmark. Företaget driver en flotta på ca 500 bussar på den danska bussmarknaden och tillhandahåller transporttjänster, främst stads- och regionbusstrafik.

CFTR är ett holdingbolag skapat för att utveckla en ledande aktör på den franska kollektivtrafikmarknaden genom förvärv och utveckling av flera kollektivtrafikföretag. CFTR äger följande bolag:

Lacroix är en av de ledande oberoende kollektivtrafikoperatörerna i Frankrike och en stor aktör i Île-deFrance (Parisområdet). Företaget driver en flotta om ca 650 bussar huvudsakligen inom upphandlad kollektivtrafik.

SAVAC, ett bolag som utför främst linje- och skolskjutstrafik omfattande 600 bussar i Paris. Bolaget bedriver även från och med september 2019 busstrafik med två vätgasbussar mellan Versailles och Jouy-en-Josas.

VFD, en offentlig transportoperatör i regionen AuvergneRhône-Alpes. Företaget driver ca 250 bussar med huvuddelen av intäkterna från upphandlad kollektivtrafik. Bolaget utför även trafik till skidorter i Alperna.

Cube har adresserat risker inom ESG (Environmental, Social and Governance) det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning sedan starten. ESG-study genomförs årligen för varje investering.