Visselblåsarsystem

Inom Mekka Traffic Group är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med det externa företaget Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Mer information om vad man ska tänka på som visselblåsare finns på https://www.lantero.se/whistleblowing/whistleblower

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Mekka Traffic Group med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför Mekka Traffic Groups nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

 

Rapporteringssidan finns på: lantero.report/mekkatrafficgroup