Vår verksamhet

Grundpelarna i vår verksamhet är de trafikuppdrag som bedrivs i fem av våra bolag, samt serviceorganisationen Mekka Service. Kärnverksamheten i Mekka Service består av service och reparation av nyttofordon.

Här kan ni läsa mer om våra huvudsakliga verksamheter.