Ledningsgrupp

Olof Sjöstrand

Kvalitets- och miljöchef

+46 480 42 55 84

Johan Lundqvist

Affärsområdeschef - Linjetrafik

Johan Salomon

Affärsområdeschef - Skolskjuts- och beställningstrafik

Mats Melander

Affärsområdeschef - Service

Jennie Glantz

Försäljning- och marknadsföringschef, skolskjuts- och beställningstrafik

+46 480 42 55 63