Ledningsgrupp

Jennie Glantz

Affärschef Beställningstrafik

+46 480 42 55 63

Johan Salomon

Regionchef Stockholm och Mellansverige

Johan Lundqvist

Regionchef Sydväst

Mats Melander

Servicechef