Fordonsservice

Marknaden inom fordonsservice ställs idag inför en rad utmaningar. Två av dem är den tekniska utvecklingen och IT-utvecklingen, som båda fortsätter sin framfart även inom fordonsbranschen.

Denna framfart har medfört att arbetsuppgifterna har breddats och kompetenskraven har ökat. Många av arbetsmomenten i service- och reparationsprogrammen finns kvar, samtidigt som andra har tillkommit till följd av nya driftlösningar. Bussar med eldrift blir allt vanligare, nya system som skall minska förbrukning lanseras och nya system för betallösningar införs. Vi ser också en ökad efterfrågan på möjlighet till internetuppkoppling i fordonen. Detta medför såklart ett ökat behov av kompetensutveckling hos våra mekaniker. Tidigare var de rent mekaniska kunskaperna avgörande, medan det numera också ställs krav på kompetens inom IT och teknik.

Idag råder det brist på högutbildade mekaniker som kan möta den nya marknadens krav. Det gör naturligtvis att vi som organisation måste vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda goda arbetsförhållanden. Detta är något som vi ständigt eftersträvar. Vi utför också en rad utbildningsinsatser för att kunna möta marknadens ökade kompetenskrav.

Vi ser även en utveckling inom reservdelsförsörjningen. Inom en relativt snar framtid räknar vi med att kunna utnyttja ny teknik i form av 3D-printing för att skapa nya reservdelar. Detta kommer naturligtvis att kunna minska ledtider, vilket kommer att vara en viktig faktor i framtiden.

För att kunna skapa en lönsam servicemarknad krävs det således stora utbildningsinsatser och investeringar i ny, modern utrustning och nya system.