Kommersiell trafik

Flera av bolagen inom Mekka Traffic Group verkar inom marknaden för kommersiell trafik med buss. Inom begreppet kommersiell trafik ryms flera olika segment för busstrafik. Dessa segment kan både vara upphandlad trafik och rent kommersiell trafik.

Varje år görs det ca 1,8 miljoner turistresor med buss i Sverige. Omsättningen 2017 var drygt 3,5 miljarder svenska kronor.

Trenden visar en ökning av omsättningen för turist- och beställningstrafik. Denna trend förväntas fortsätta öka under kommande år. En anledning är att bussen är ett miljömedvetet färdsätt och är flexibelt för beställarens önskemål.

 

Beställningstrafik

Beställningstrafik är ett brett begrepp som omfattar alla bussresor där en beställare önskar utföra en resa med buss och chaufför, där bussen är dedikerad endast för det aktuella uppdraget. Bergkvarabuss erbjuder buss och chaufför för alla typer av uppdrag: stora som små, oavsett vart i landet avresan och destinationen är.

En del av beställningstrafiken består av offentligt upphandlade avtal, där avrop sker för varje resa. Den andra delen är helt kommersiell och där styrs efterfrågan av företag och privatpersoner.

Resorna som bokas är allt från enstaka transfers till flerdagarsresor, både inom landet och utrikes. Bergkvarabuss har stor erfarenhet av många typer av busstrafik inom detta segment. Företaget verkar ständigt för att vara det främsta alternativet för någon som reser med buss.

 

Linjelagd kommersiell trafik / expressbusstrafik

Bergkvarabuss bedriver också linjelagd trafik i kommersiellt syfte, där den upprättade linjen bedrivs helt på kommersiell grund, utan annan uppdragsgivare. Dessa linjer är exempelvis Fjällexpressen som är linjelagd för att transportera resenärer till svenska skidorter, eller flygbuss för att ta resenärer till och från flygplatsen i Ronneby. För den här typen av uppdrag jobbar Bergkvarabuss med allt från bokning av biljett till utförande av resa och kundservice relaterad till detta. På detta sätt bidrar vi till att förbättra befintlig infrastruktur och öka tillgängligheten för destinationerna.