AB Stockholms Spårvägar tar över flera lokalbanor i Stockholm

AB Stockholms Spårvägar, som är en del av Mekka Traffic Group, tilldelas kontraktet för driften av Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan, Spårväg City och Lidingöbanan. Tilldelningen innebär att Stockholms Spårvägar kommer fortsätta köra trafiken på Spårväg City och på Lidingö samt tar över driften av Tvärbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan som idag bedrivs av VR. Det står klart i dag, efter att Trafikförvaltningen i Region Stockholm meddelat att AB Stockholms Spårvägar vunnit E43 – upphandlingen.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot beskedet idag, säger Göran Bergström VD för AB Stockholms Spårvägar. Vi tackar Region Stockholm för förtroendet.

Avtalet sträcker sig över 10 år med trafikstart augusti 2024. Det totala kontraktsvärdet beräknas till ca 5,6-6,6 Mdkr. I uppdraget ingår att ansvara för trafikdrift, fastighetsförvaltning fordons- och spårunderhåll för samtliga fem linjer. Sammanlagt handlar det om över 100 fordon, 78 stationer och 150 000 resenärer per dag.

– Företaget har den kapacitet som krävs för att växa och vi ser fram emot att leverera en stabil kollektivtrafik till alla våra gamla och nya resenärer, säger Göran Bergström.

AB Stockholms Spårvägar är en del av koncernen Mekka Traffic Group, som är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Mekka Traffic Group bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I verksamheten ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 30-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,1 mdkr.