Invigning av Gotlands nya kollektivtrafik

Från och med söndagen den 14 juni börjar Bergkvarabuss köra all kollektivtrafik på Gotland.

måndag den 15 juni kommer den nya trafiken att invigas av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius tillsammans med Bergkvarabuss VD Per Thorsell. Detta görs coronasäkert via nätet, och man kommer kunna följa sändningen som börjar kl 10:00 här nedan: