Bergkvarabuss försvarar linjetrafikuppdraget i Strängnäs

Sörmlandstrafiken

Fotograf Emil Berglund/Sörmlandstrafiken

Måndagen den 25 maj kom det glädjande beskedet från Sörmlandstrafiken; att Bergkvarabuss får fortsätta köra stads- och landsbygdstrafiken i Strängnäs även nästa avtalsperiod. Det nya avtalet omfattar ett utökat ansvar för att utveckla trafiken i Strängnäs och innebär införande av elbussar i stadstrafiken och biogasdrift i landsbygdstrafiken.

Tillsammans med Sörmlandstrafiken ansvarar vi för att anpassa depån på Harvstigen efter de nya förutsättningarna. Ersättningen i det nya avtalet kommer till del vara baserad på trafikens punktlighet och kundernas nöjdhet. Avtalsperioden sträcker sig över tio år med start den 12 december 2021.

Vi är mycket glada över att vi lyckas försvara avtalet! Ett stort tack till alla medarbetare i Strängnäs och andra som arbetar med trafiken, vilka bidragit till att vi fått fortsatt förtroende från Sörmlandstrafiken. Nu ser vi fram emot att mobilisera och starta upp det nya avtalet, säger Johan Salomon, Regionchef Stockholm och Mellansverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 5 juni.