Här finns vi

Mekka Traffic Group-koncernen består av fem bolag som bedriver busstrafik och serviceorganisationen Mekka Service. Vi är även delägare i det norska bolaget Busscharter.no A samt det danska företaget Anchersen A/S. Koncernen, inklusive intressebolag, är ett av Sveriges största bussföretag.

Koncernens omfattande geografiska spridning och stora bussflotta gör vår tillgänglighet och flexibilitet svårslagen.